Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    22 822 00 32

Metody nauczania

general square

Metody nauczania w połączeniu z charyzmatycznymi i wykwalifikowanymi lektorami stanowią jeden z najważniejszych czynników wpływających na motywację słuchaczy, a tym samym na wysoką efektywność szkolenia.

Podczas każdego z naszych szkoleń językowych podejmujemy szereg działań, dzięki którym nasze kursy są skuteczne i prowadzą kursantów do szybkich postępów.

 • Budujemy kompetencjeOpen or Close

  Doskonalimy praktyczne kompetencje językowe. Naszym celem jest wyposażenie kursantów w kompetencje językowe, dzięki którym będą pewnie i swobodnie komunikować się w sytuacjach zawodowych i osobistych. Przykładowe kompetencje, które kształcimy podczas kursu to: umiejętność prezentowania ofert, prowadzenia negocjacji czy też rozmów telefonicznych. Posiadanie kompetencji językowych znacząco podnosi efektywność kursanta w pracy oraz przyczynia się do sukcesu całej firmy.

  Opracowujemy dedykowany plan rozwoju. Kompetencje językowe opisane są przez naszych metodyków dla grup stanowisk, kategorii wiekowych słuchaczy, typów języka czy celów językowych oraz dla poszczególnych poziomów Rady Europy, zgodnie z wytycznymi Common European Framework.

  Definiujemy cele i tworzymy programy w oparciu o kompetencje. Spersonalizowane kompetencje stanowią podstawę do określenia celów kursu, a także opracowania indywidualnego programu nauczania dla danej grupy. Postęp w osiąganiu wyznaczonych celów i nabywaniu kompetencji jest cyklicznie omawiany z lektorem, co prowadzi do wzrostu motywacji i buduje nawyk samokształcenia.

 • Rozwijamy swobodną komunikacjęOpen or Close

  Mówienie przez ponad 60 % czasu. Praktyczna komunikacja stanowi u nas większość czasu zajęć, ponieważ to dzięki niej kursant kształtuje pewność w wypowiadaniu się – w różnych kontekstach i sytuacjach. Wierzymy, że praktyka nie tylko czyni mistrza, ale przede wszystkim prowadzi do stałych postępów, dzięki którym stopniowo kursant wypowiada się coraz bardziej profesjonalnie.

  Gwarantujemy przełamanie bariery językowej. Angażujemy słuchaczy w ćwiczenia wymagające posługiwania się językiem obcym, takie jak, symulacje sytuacji związanych z działalnością zawodową słuchaczy, odgrywanie scenek, budowanie dialogów oraz small talk. Ćwiczenia te skutecznie prowadzą do przełamania bariery językowej, ponieważ angażują całą osobowość uczącego się, dzięki czemu słuchacz stopniowo zaczyna myśleć w języku obcym. Aby proces ten był efektywny, nieustannie wspieramy kursanta, wyposażając go w niezbędne narzędzia – słownictwo, struktury gramatyczne, funkcje językowe, tak by krok po kroku powiększał bazę sytuacji, w których potrafi się sprawnie i pewnie wypowiedzieć.

  Wchodzimy na wyższy poziom poprzez storytelling. Storytelling to opowiadanie historii, które angażuje emocje i całą osobowość uczącego się. Sekret efektywności tej metody tkwi w tym, że ludzki mózg najefektywniej przyswaja i organizuje nową wiedzę jeśli przedstawiona jest w formie narracyjnej. Narracja na naszych szkoleniach przyjmuje różnorodną formę, na przykład, angażujemy słuchaczy w opowiadanie anegdot podczas small talk'u czy też poprzez ćwiczenie prezentacji windowej "elevator speech".

 • Realizujemy założone cele i motywujemyOpen or Close

  Definiujemy cele kursu i każdej lekcji. Na początku całego szkolenia, jak i każdej indywidualnej lekcji, lektor we współpracy z metodykiem i kursantami wyznacza klarowne cele, dzięki czemu proces uczenia się jest uporządkowany – lektor i kursanci wiedzą, do czego dążą i na jakim etapie realizacji danego celu się znajdują. Ponadto, lektor wraz ze słuchaczami wyznacza mierzalne cele, a na końcu zajęć podsumowuje je, wskazując obszary, które zostały udoskonalone, jak i te wymagające dalszej pracy.

  Dbamy o wysoki poziom motywacji. Wierzymy, że silna motywacja uczestników szkoleń jest kluczem do osiągnięcia wyznaczonych celów, dlatego dbamy, żeby nasi słuchacze byli odpowiednio zachęcani do nabywania kolejnych kompetencji językowych. Cel ten osiągamy poprzez stawianie wyzwań językowych, które są silnym bodźcem do rozwoju wiedzy i kompetencji, a także poprzez stworzenie atrakcyjnej formy zajęć, zachęcającej do rozszerzania znajomości języka.

 • Systematycznie mierzymy postępyOpen or Close

  Systematycznie monitorujemy przyrost kompetencji kursantów. Lektor stale obserwuje i nadzoruje postępy słuchaczy i regularnie udziela im informacji zwrotnej. Przyrost wiedzy mierzony jest także poprzez quizy i testy, które motywują do nauki, a ich wyniki pozwalają kursantom stale obserwować wzrost własnych umiejętności. Informacja o postępach jest skutecznym bodźcem do dalszej nauki języka.

  Raportujemy efektywność szkoleń. Lektor we współpracy z koordynatorem szkolenia i metodykiem sporządza cykliczne raporty wzrostu kompetencji, które informują kursanta o poczynionych przez niego postępach i mocnych stronach, a także o obszarach wymagających poprawienia. Regularne raportowanie pozwala na stały nadzór nad skuteczną realizacją wyznaczonych celów.

 • Personalizujemy nauczanieOpen or Close

  Tworzymy programy "szyte na miarę". Jesteśmy przekonani, że nauka języka obcego jest najskuteczniejsza jeśli jej każdy element, od celów po sposoby ich realizacji, opracowany jest z myślą o konkretnej grupie i konkretnym kursancie. Dlatego też, nasi metodycy opracowują programy nauczania, a więc treści, jakie będę poruszane podczas szkolenia, na podstawie wiedzy o oczekiwaniach kursantów, ich potrzebach, sytuacjach, w których posługują się językiem oraz planach związanych z nauką. Dzięki gruntownej analizie tych wszystkich aspektów, stworzone programy w pełni umożliwiają realizację założonych celów.

  Udzielamy indywidualnej informacji zwrotnej. Podczas zajęć, a także w ramach indywidualnych konsultacji lektor udziela systematycznej informacji zwrotnej, zwracając uwagę na mocne strony i dokonane postępy, jak również na obszary wymagające dalszej pracy. Jednocześnie, lektor pomaga określić sposoby, które skutecznie przybliżą kursanta do osiągnięcia zamierzonych celów.

 • Wykorzystujemy technologieOpen or Close

  Nowe technologie wspierają nasze szkolenia stacjonarne. Innymi słowy, łączymy tradycję z nowoczesnością, w odpowiednich proporcjach dostosowanych do celów i treści szkolenia. Nowoczesne formy angażowania kursanta do używania języka to aplikacje internetowe stwarzające możliwość skuteczniejszego zapamiętywania słownictwa, a także audio-wizualne, które sprawiają, że nauka języka jest skuteczniejsza i bardziej atrakcyjna.

  Oferujemy kursy e-learningowe i blended-learning’owe. Kursy prowadzone tymi metodami są niezwykle skuteczne, ponieważ umożliwiają dostosowanie czasu, miejsca, a także czasu trwania nauki do indywidualnych potrzeb. Przez cały czas trwania szkolenia online kursant jest w stałym kontakcie z lektorem, który udziela konsultacji, zwraca uwagę na obszary wymagające pracy i kieruje całą ścieżką dydaktyczną.