sp biz

Warsztaty Skill Pills

Potężna dawka wiedzy w pigułce
Podczas warsztatów kursant doskonali wybraną umiejętność, na przykład sztukę prezentowania lub negocjowania w języku obcym, dzięki czemu podnosi swoje kompetencje w wybranej dziedzinie i staje się jeszcze bardziej skuteczny w swojej pracy.

Rodzaje warsztatów Doskonalenie wybranych umiejętności.

Power Grammar

Kursanci, dzięki poznaniu i praktycznemu użyciu struktur gramatycznych będą wypowiadać się bez błędów.

Power Talking

Słuchacze swobodnie wyrażą swoją opinię na każdy temat.

Power Writing

Słuchacze szybko napiszą dokument, uwzględniając: styl, układ graficzny, słownictwo, gramatykę.

Power Presentation

Państwa pracownicy skutecznie zaprezentują ofertę, używając potrzebnych elementów: wprowadzenia, przedstawienia argumentów, podsumowania prezentacji.

Power Telephoning

Państwa pracownicy sprawnie poprowadzą rozmowę w języku obcym.

Power Negotiating

Kursanci wynegocjują korzystne warunki, wykorzystując techniki sugerowania, subtelnego odrzucania niekorzystnych ofert, utrzymywania samokontroli.

Public Speaking

Słuchacze, dzięki poznaniu tajników mowy ciała, zasad autoprezentacji i sposobów reagowania na pytania publiczności, dobrze zaprezentują się na spotkaniu.

Power Job

Państwa pracownicy będą efektywnie komunikować się z obcojęzycznym przełożonym i efektywnie realizować powierzone zadania: raportować wyniki działań, brać udział w spotkaniach biznesowych, prowadzić korespondencję biznesową.

Współpracujemy tylko z wykwalifikowanymi lektorami.

Stawiamy na profesjonalistów z rzetelnym wykształceniem i certyfikatami,
absolwentów wydziałów filologicznych oraz native speakerów,
których umiejętności potwierdzone są dyplomami TEFL, CELTA i DELTA.

Gwarancja sukcesu Skupienie na konkretnym celu.

ind8
Wzmocnienie kompetencji

Dzięki intensywnej koncentracji na szlifowaniu wybranej umiejętności, słuchacz bardzo szybko nabiera swobody i pewności w jej stosowaniu.

gen5
Interaktywność

Podczas warsztatów kursant angażuje się w ćwiczenia typu odgrywanie scen, budowanie dialogów i symulacje językowe, które skutecznie rozwijają zdolności interakcyjne.

gen3
Personalizacja

Zakres kompetencji i wiedzy uzgadniany jest indywidualnie z kursantem, dzięki czemu warsztaty bardzo efektywnie prowadzą do wzrostu umiejętności pracownika.

Korzyści

Skuteczność

Zdobywasz pewność i łatwość prezentując swoją ofertę, wyrażając własne zdanie lub negocjując warunki kontraktu, dzięki czemu podnosisz swoją skuteczność.

Komunikacja

Podnosisz swoje ogólne umiejętności komunikacyjne, ponieważ nabyte umiejętności w jednej dziedzinie przekładają się także na inne obszary komunikacyjne.

Rozwój zawodowy

Zwiększasz możliwości rozwoju swojej kariery.

Oferta

Intensywny kurs, pozwalający doskonalić wybraną umiejętność.


  • Liczba godzin kursu dostosowywana jest indywidualnie, w zależności od zakresu, którego kursant chce się nauczyć.
  • Zwykle warsztaty odbywają się przez 4 – 8 godzin, przez 2 – 5 dni.

tablet

Nauka języka

business square2

Nasze kursy dla firm i instytucji to unikalne i kompleksowe rozwiązania szkoleniowe, gwarantujące szybki zwrot z inwestycji. Dzięki zindywidualizowanemu podejściu i dostosowaniu do oczekiwań i potrzeb szerokiej gamy klientów, nasze programy są "szyte na miarę", dzięki czemu efektywnie prowadzą do rozwoju umiejętności komunikacyjnych i znacznie zwiększają swobodę i pewność w porozumiewaniu się w języku obcym.

Z nami przełamiesz bariery komunikacyjne już na początku nauki. Rozwiniesz umiejętności swobodnego porozumiewania się w różnorodnych sytuacjach. Będziesz poprawnie się wypowiadał, dzięki systematycznemu używaniu w praktyce struktur gramatycznych oraz słownictwa. Zrealizujesz plany osobiste i zawodowe, dzięki podniesieniu umiejętności językowych. Zainwestuj w swoją karierę i podnieś efektywność pracy!

Błyskawiczne efekty

Potężna dawka umiejętności, wzmacniająca kompetencje nabywane podczas tradycyjnych szkoleń.