solo biz

Kursy indywidualne

Indywidualne zajęcia z lektorem to gwarancja skuteczności.
Stworzony jest dla osób, którym zależy na efektywnym rozwijaniu umiejętności językowym i spersonalizowanym trybie nauki.
 

Gwarancja sukcesu W siedzibie klienta, z dojazdem lektora, lub przez Internet.

ind6
Indywidualizacja na najwyższym poziomie

Dzięki gruntownej analizie potrzeb słuchacza, nauka języka obcego staje się skuteczna i szybko prowadzi do postępów.

guys
Efektywność

Podczas trwania kursu lektor na bieżąco dopasowuje zakres materiału i metody szkolenia, aby w pelni wykorzystać czas zajęć.

coach2
Dowolność miejsca i czasu zajęć

Termin, czas trwania lekcji, a także jej miejsce dostosowany jest do specyfiki pracy kursanta. 

Współpracujemy tylko z wykwalifikowanymi lektorami.

Stawiamy na profesjonalistów z rzetelnym wykształceniem i certyfikatami,
absolwentów wydziałów filologicznych oraz native speakerów,
których umiejętności potwierdzone są dyplomami TEFL, CELTA i DELTA.

Model kompetencyjny

To metoda opracowana przez WSC, dzięki której możliwy jest efektywny rozwój kompetencji i umiejętności językowych. Metodyk wyodrębnia zestaw kompetencji i mikrokompetencji dla danego kursanta i na ich podstawie definiuje cele językowe. Jednocześnie, buduje spersonalizowany program a także system testowania i raportowania.

Kontrakt szkoleniowy

To program zajęć szczegółowo opracowany przez metodyków, lektora i kursantów, będący odpowiedzią na potrzeby szkoleniowe firmy i indywidualne potrzeby słuchacza oraz zawierający wszelkie informacje na temat zajęć. Podczas pierwszych zajęć kursanci oraz lektor podpisują kontrakt szkoleniowy i realizują go w toku kursu.

Podwójny system opieki

W celu spełnienia wszystkich oczekiwań klienta, przypisujemy mu dwóch opiekunów: metodycznego (Academic Manager), odpowiedzialnego za stronę metodyczną kursu oraz logistycznego (Key Account Manager), który realizuje kompleksowy model logistyki szkoleń językowych.

 
E-learning i multimedia

Łączymy tradycję z nowoczesnością, w odpowiednich proporcjach dostosowanych do celów i treści szkolenia. Nowoczesne formy angażowania kursanta do używania języka to aplikacje internetowe, takie jak Fiszkoteka oraz audio-wizualne, które sprawiają, że nauka języka jest skuteczniejsza i bardziej atrakcyjna. Ponadto, oferujemy niezwykle skuteczne kursy e-learningowe i blended-learning’owe, umożliwiające dostosowanie czasu, miejsca, a także czasu trwania nauki do indywidualnych potrzeb, dzięki nauce poprzez platformę edukacyjną.

Pomiar postępów

Testujemy przyrost wiedzy studentów poprzez testy cząstkowe, semestralne i końcowe; na podstawie ich wyników definiujemy kolejne etapy rozwoju językowego. Dzięki systematycznym pomiarom, kursanci mają świadomość, czego się nauczyli, a to właśnie ich własne sukcesy są dla nich największą motywacją do kolejnych wysiłków.

Programy motywacyjne

Dbamy o to, aby nasi kursanci byli odpowiednio zachęcani do rozwijania kolejnych kompetencji językowych. Cel ten osiągamy poprzez stawianie wyzwań językowych, które są silnym bodźcem do rozwoju wiedzy i kompetencji, a także poprzez stworzenie atrakcyjnej formy zajęć, zachęcającej do rozszerzania znajomości języka.

Diagnoza kompetencyjna
ETAP 1
 • Test pisemny oraz ustny
 • Konsultacja z metodykiem
 • Diagnoza stylu uczenia się
 • Dobór odpowiedniego kursu/grupy
Nauczanie
ETAP 2
 • Komunikacja – 60% mówienia na lekcjach
 • Mierzalne cele i ich realizacja
 • Korzystanie z pomocy audio-wizualnych
 • Przyjazna atmosfera
 • Warsztaty językowe, ciekawe eventy
Kontrola przyrostu wiedzy
ETAP 3
 • Regularne raporty i opinia lektora
 • Mini testy
 • Testy śródsemestralne (pisemne i ustne)
 • Testy końcowe (pisemne i ustne)
 • Certyfikaty ukończenia kursu

Korzyści

Wybór priorytetów

Efektywny rozwój umiejętności i kompetencji językowych ważnych dla kursanta.

 
Efektywność

Szybkie osiągnięcie wyników dzięki personalizacji szkolenia.

 
Skuteczność

Oszczędność energii i czasu dzięki stosowaniu jedynie tych metod i sposobów nauki, które są najskuteczniejsze dla danego kursanta.

 
Elastyczność

Dostosowanie tempa i intensywności zajęć do potrzeb kursanta.

Oferta

 • Kurs indywidualny adresowany jest do klientów, którym zależy na wyłącznej uwadze lektora oraz na nauce całościowo dostosowanej do ich potrzeb i oczekiwań.
 • Zajęcia odbywają się jeden, dwa lub więcej razy w tygodniu.
 • Zajęcia odbywają się w siedzibie klienta, z dojazdem lektora, lub przez Internet.

tablet

Nauka języka

business square

Nasze kursy dla firm i instytucji to unikalne i kompleksowe rozwiązania szkoleniowe, gwarantujące szybki zwrot z inwestycji. Dzięki zindywidualizowanemu podejściu i dostosowaniu do oczekiwań i potrzeb szerokiej gamy klientów, nasze programy są "szyte na miarę", dzięki czemu efektywnie prowadzą do rozwoju umiejętności komunikacyjnych i znacznie zwiększają swobodę i pewność w porozumiewaniu się w języku obcym.

Z nami przełamiesz bariery komunikacyjne już na początku nauki. Rozwiniesz umiejętności swobodnego porozumiewania się w różnorodnych sytuacjach. Będziesz poprawnie się wypowiadał, dzięki systematycznemu używaniu w praktyce struktur gramatycznych oraz słownictwa. Zrealizujesz plany osobiste i zawodowe, dzięki podniesieniu umiejętności językowych. Zainwestuj w swoją karierę i podnieś efektywność pracy!

Ponad 35000 słuchaczy

 
 

Uczymy skutecznie

Kurs indywidualny dostosowany jest do indywidualnych potrzeb kursanta, tak aby nauka języka obcego była jak najbardziej skuteczna.