exams biz

Kursy do egzaminów

Przygotują Państwa pracowników do egzaminów międzynarodowych.
Oferujemy Państwa pracownikom kursy przygotowujące do egzaminów z języka ogólnego i języka specjalistycznego, a naszą skuteczność potwierdza wynik 95% zdanych egzaminów.

Gwarancja sukcesu Naszą skuteczność potwierdza wynik 95% zdanych egzaminów.

exam2
Podniesienie kompetencji językowych

Podczas kursu egzaminacyjnego kursanci doskonalą umiejętności sprawdzane przez dany egzamin, np. analizowanie raportów przy przygotowaniu do egzaminu BEC czy też pisanie artykułów, gdy decydują się zdawać CAE.

ind7
Biegłość w zadaniach egzaminacyjnych

Kurs egzaminacyjny zaznajamia słuchaczy z rodzajem zadań typowych dla konkretnej części egzaminu, dzięki czemu wzrasta poczucie pewności podczas zdawania egzaminu.

ind4
Wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności w pracy

Przygotowując do egzaminu, lektor zwraca uwagę kursantów na sposoby zastosowania wiedzy i umiejętności językowych na gruncie zawodowym.

Współpracujemy tylko z wykwalifikowanymi lektorami.

Nasi lektorzy inspirują i wspierają. Fachowo i skutecznie przekazują niezbędną wiedzę.

Zdobycie certyfikatu

Dokument który stanowi najbardziej obiektywne i prestiżowe ukoronowanie umiejętności językowych – to dowód na świetną znajomość języka.

Realne umiejętności

Podczas procesów egzaminacyjnych, główny nacisk kładzie się na odpowiednie zastosowanie języka w autentycznych sytuacjach. Dobre przygotowanie do egzaminu, to opanowanie języka w jego praktycznym wymiarze.

 
Swoboda porozumiewania

Rozwój wiedzy i umiejętności językowych, zwiększa swobodę porozumiewania się w języku obcym.

Krok w karierze

Certyfikaty językowe honorowane są przez wiele firm i korporacji. Otwierają drzwi do wyższych szczebli kariery.

Egzaminy z języka ogólnego

Pośredniczymy z załatwieniu wszystkich formalności, dotyczących zapisów na egzamin, dzięki czemu kursanci mogą w pełni skoncentrować się na nauce.

 

Bardzo ściśle współpracujemy z ośrodkami egzaminacyjnymi.

 

Organizujemy bezpłatne egzaminy próbne sprawdzane w Cambridge przez egzaminatorów Cambridge ESOL, dzięki czemu kursant pewność, że zda finalny egzamin.

cambridge logo
First Certificate in English
Poziom B2
Zakres egzaminu:
Słownictwo, uzasadnienie swojego zdania w trakcie dyskusji, dobór stylu wypowiedzi w zależności od sytuacji.
Przygotowanie:
600 – 650 godzin nauki języka angielskiego*
*Od poziomu A1
cambridge logo
Certificate in Advanced English
Poziom C1
Zakres egzaminu:
Swobodne posługiwanie się językiem angielskim w sytuacjach życiowych.
Przygotowanie:
750 – 800 godzin nauki języka angielskiego*
*Od poziomu A1
cambridge logo
Certificate of Proficiency in English
Poziom C2
Zakres egzaminu:
Biegła znajomość języka angielskiego.
Przygotowanie:
1000 – 1200 godzin nauki języka angielskiego*
*Od poziomu A1

Nauka języka

woman square

BEC jest międzynarodowym egzaminem z języka angielskiego, wymaganym w biznesie, w ramach którego główny nacisk kładzie się na odpowiednie zastosowanie języka angielskiego w autentycznych sytuacjach ze środowiska biznesu.

Kursy przygotowawcze do BEC są polecane dla wszystkich osób, które:

  • studiują na kierunkach związanych z biznesem,
  • szukają pierwszej pracy lub dalszych ścieżek rozwoju,
  • już pracują i posługują się w pracy językiem angielskim,
  • chcą otrzymać formalny certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego w biznesie.

Poziomy

Wśród egzaminów BEC wyróżnia się 3 poziomy:

  • BEC Preliminary+/-
  • BEC Vantage+/-
  • BEC Higher+/-

Uznawalność

BEC Vantage i BEC Higher są honorowane przez Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych, wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej.

 

Egzamin uznawany jest także przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek; jest ważny bezterminowo.

 

Egzamin honoruje wielu pracodawców oraz liczne instytucje edukacyjne.

 

Przygotowujemy do egzaminów z wielu języków

Najszersza oferta dotyczy języka angielskiego. Przygotowujemy do egzaminów z języka:

  • ogólnego: FCE, CAE, CPE, TOEFL, TOEIC, IELTS, TELC
  • biznesowego: BEC (Preliminary, Vantage, Higher), LCCI, TELC
  • specjalistycznego: TOLES (egzamin z prawa), ICFE (egzamin z finansów i rachunkowości)
flag de
język niemiecki

ogólny: ZD, ZMP
biznesowy: ZDf B

flag fr
język francuski

ogólny: Delf, Dalf

flag ru
język rosyjski

ogólny: poziom B1
biznesowy: poziom B2

Ponad 35000 słuchaczy

 
 

Uczymy skutecznie

Przygotujemy Państwa pracowników do egzaminów międzynarodowych, które umożliwiają zdobycie prestiżowych, uznawanych na całym świecie dyplomów.