b general

Język ogólny

Sposób na efektywną naukę języka obcego.
Dzięki zanurzeniu słuchacza w środowisko języka obcego, budujemy solidne kompetencje do swobodnego porozumiewania się w sytuacjach odzwierciedlających codzienne konteksty komunikacyjne kursantów.
 

Gwarancja sukcesu Kurs z języka ogólnego to efektywna komunikacja na co dzień.

ind6
Doskonalenie kompetencji językowych

Podczas zajęć lektorzy kładą szczególny nacisk na rozwój tych umiejętności językowych, które są niezbędne kursantowi w codziennej pracy.

gen4
Wyznaczanie mierzalnych celów i szybkie ich osiąganie

Na początku każdego kursu, jak i każdej lekcji, lektor określa cele, trzyma rękę na pulsie podczas ich realizacji, a na końcu zajęć podsumowuje je, wskazując obszary, które zostały udoskonalone, jak i te wymagające dalszej pracy.

gen5
Motywowanie

Do nauki motywujemy poprzez stwarzanie przyjaznego klimatu, kadrą nauczycielską i sposobem prowadzenia kursu.

Współpracujemy tylko z wykwalifikowanymi lektorami.

Nasi lektorzy inspirują i wspierają. Fachowo i skutecznie przekazują niezbędną wiedzę.

Model kompetencyjny

To metoda opracowana przez WSC, dzięki której możliwy jest efektywny rozwój kompetencji i umiejętności językowych. Metodyk wyodrębnia zestaw kompetencji i mikrokompetencji dla danego kursanta i na ich podstawie definiuje cele językowe. Jednocześnie, buduje spersonalizowany program a także system testowania i raportowania.

Kontrakt szkoleniowy

To program zajęć szczegółowo opracowany przez metodyków, lektora i kursantów, będący odpowiedzią na potrzeby szkoleniowe firmy i indywidualne potrzeby słuchacza oraz zawierający wszelkie informacje na temat zajęć. Podczas pierwszych zajęć kursanci oraz lektor podpisują kontrakt szkoleniowy i realizują go w toku kursu.

Podwójny system opieki

W celu spełnienia wszystkich oczekiwań klienta, przypisujemy mu dwóch opiekunów: metodycznego (Academic Manager), odpowiedzialnego za stronę metodyczną kursu oraz logistycznego (Key Account Manager), który realizuje kompleksowy model logistyki szkoleń językowych.

 
E-learning i multimedia

Łączymy tradycję z nowoczesnością, w odpowiednich proporcjach dostosowanych do celów i treści szkolenia. Nowoczesne formy angażowania kursanta do używania języka to aplikacje internetowe, takie jak Fiszkoteka oraz audio-wizualne, które sprawiają, że nauka języka jest skuteczniejsza i bardziej atrakcyjna. Ponadto, oferujemy niezwykle skuteczne kursy e-learningowe i blended-learning’owe, umożliwiające dostosowanie czasu, miejsca, a także czasu trwania nauki do indywidualnych potrzeb, dzięki nauce poprzez platformę edukacyjną.

Pomiar postępów

Testujemy przyrost wiedzy studentów poprzez testy cząstkowe, semestralne i końcowe; na podstawie ich wyników definiujemy kolejne etapy rozwoju językowego. Dzięki systematycznym pomiarom, kursanci mają świadomość, czego się nauczyli, a to właśnie ich własne sukcesy są dla nich największą motywacją do kolejnych wysiłków.

Programy motywacyjne

Dbamy o to, aby nasi kursanci byli odpowiednio zachęcani do rozwijania kolejnych kompetencji językowych. Cel ten osiągamy poprzez stawianie wyzwań językowych, które są silnym bodźcem do rozwoju wiedzy i kompetencji, a także poprzez stworzenie atrakcyjnej formy zajęć, zachęcającej do rozszerzania znajomości języka.

Diagnoza kompetencyjna
ETAP 1
 • Test pisemny oraz ustny
 • Konsultacja z metodykiem
 • Diagnoza stylu uczenia się
 • Dobór odpowiedniego kursu/grupy
Nauczanie
ETAP 2
 • Komunikacja – 60% mówienia na lekcjach
 • Mierzalne cele i ich realizacja
 • Korzystanie z pomocy audio-wizualnych
 • Przyjazna atmosfera
 • Warsztaty językowe, ciekawe eventy
Kontrola przyrostu wiedzy
ETAP 3
 • Regularne raporty i opinia lektora
 • Mini testy
 • Testy śródsemestralne (pisemne i ustne)
 • Testy końcowe (pisemne i ustne)
 • Certyfikaty ukończenia kursu

Korzyści

Efektywna komunikacja

Szybkie przełamanie bariery językowej poprzez intensywne zaangażowanie słuchaczy w komunikację. Skuteczne i poprawne komunikowanie, dzięki wykorzystaniu różnorodnych słów, zwrotów, a także struktur gramatycznych.

 
Wiedza praktyczna

Efektywne wykorzystanie umiejętności i wiedzy zdobytej podczas kursu w pracy i w życiu codziennym dzięki zastosowaniu ćwiczeń odzwierciedlających sytuacje zawodowe i osobiste.

 
Kontakt z obcokrajowcami

Nabranie pewności i swobody w inicjowaniu i prowadzeniu rozmów w języku obcym. Rozwój kompetencji językowych szczególnie przydatnych na gruncie zawodowym.

Oferta

 • Oferujemy zajęcia grupowe dla pracowników firm i instytucji.
 • Prowadzimy szkolenia na wszystkich poziomach zaawansowania, od A1 do C2.
 • Częstotliwość i godziny zajęć dostosowane są do potrzeb firmy.
 • Oferujemy różne formy nauki – kursy semestralne, intensywne, e-learning, a także blended-learning.

books

Nauka języka

business square3

Nasze kursy dla firm i instytucji to unikalne i kompleksowe rozwiązania szkoleniowe, gwarantujące szybki zwrot z inwestycji. Dzięki zindywidualizowanemu podejściu i dostosowaniu do oczekiwań i potrzeb szerokiej gamy klientów, nasze programy są "szyte na miarę", dzięki czemu efektywnie prowadzą do rozwoju umiejętności komunikacyjnych i znacznie zwiększają swobodę i pewność w porozumiewaniu się w języku obcym.

Z nami przełamiesz bariery komunikacyjne już na początku nauki. Rozwiniesz umiejętności swobodnego porozumiewania się w różnorodnych sytuacjach. Będziesz poprawnie się wypowiadał, dzięki systematycznemu używaniu w praktyce struktur gramatycznych oraz słownictwa. Zrealizujesz plany osobiste i zawodowe, dzięki podniesieniu umiejętności językowych. Zainwestuj w swoją karierę i podnieś efektywność pracy!

Ponad 35000 słuchaczy

 
 

Szybka i skuteczna droga do celu

Nasi lektorzy fachowo przekazują wiedzę na wszystkich poziomach zaawansowania. Postaw na rozwój kompetencji językowych, przydatnych na gruncie zawodowym.