coaching

Coaching językowy

Autorska propozycja rozwoju językowego i zawodowego.
Jej celem jest pełna aktywizacja całego potencjału kursanta w języku obcym, czyli transfer umiejętności osobistych i zawodowych z języka polskiego do języka obcego, dzięki usunięciu ograniczających przekonań i barier, oraz blokad z nimi związanych. Jest to proces, w którym centrum zainteresowania jest kursant, jego indywidualny styl uczenia się, realne potrzeby, realne mocne strony oraz realne cele.

Gwarancja sukcesu Realny przyrost wiedzy.

coach4
Podwójna opieka

Coaching językowy to jedyne na rynku szkolenie językowe, w trakcie którego kursantem opiekują się dwaj specjaliści: trener językowy – ekspert w zakresie nauczania języka, który ćwiczy symulacje sytuacji biznesowych i pomaga rozwijać strategie komunikacyjne i coach – osoba uwalniająca potencjał i usprawniająca proces uczenia się.

ind5
Tworzenie wzmacniających wzorców uczenia się

Jednym z elementów coachingu, przyczyniającym się do znacznego przyspieszenia procesu uczenia się języka obcego, jest przepracowanie przekonań, które hamują, a czasem uniemożliwiają skuteczną naukę. Dzięki wypracowaniu nowych wzorców przekonań, kursant skutecznie i bez przeszkód rozwija umiejętność swobodnego porozumiewania się językiem obcym.

coach1
Praca z celem językowym, zawodowym i osobistym

W wyniku pogłębionej analizy potrzeb, strategii komunikacyjnych i stylu uczenia się, kursant we współpracy z coachem i trenerem definiują cele oraz sposoby ich osiągnięcia. W trakcie trwania procesu coachingowego, wszystkie strony dbają o ich skuteczną realizację.

Współpracujemy tylko z wykwalifikowanymi lektorami.

Nasi lektorzy stale podwyższają swoje kwalifikacje, uczestnicząc w warsztatach i konferencjach metodycznych
ogłaszanych przez wydawnictwa Macmillan, Pearson Longman, Oxford University Press.

Model kompetencyjny

To metoda opracowana przez WSC, dzięki której możliwy jest efektywny rozwój kompetencji i umiejętności językowych. Metodyk wyodrębnia zestaw kompetencji i mikrokompetencji dla danego kursanta i na ich podstawie definiuje cele językowe. Jednocześnie, buduje spersonalizowany program a także system testowania i raportowania.

Kontrakt szkoleniowy

To program zajęć szczegółowo opracowany przez metodyków, lektora i kursantów, będący odpowiedzią na potrzeby szkoleniowe firmy i indywidualne potrzeby słuchacza oraz zawierający wszelkie informacje na temat zajęć. Podczas pierwszych zajęć kursanci oraz lektor podpisują kontrakt szkoleniowy i realizują go w toku kursu.

Podwójny system opieki

W celu spełnienia wszystkich oczekiwań klienta, przypisujemy mu dwóch opiekunów: metodycznego (Academic Manager), odpowiedzialnego za stronę metodyczną kursu oraz logistycznego (Key Account Manager), który realizuje kompleksowy model logistyki szkoleń językowych.

 
E-learning i multimedia

Łączymy tradycję z nowoczesnością, w odpowiednich proporcjach dostosowanych do celów i treści szkolenia. Nowoczesne formy angażowania kursanta do używania języka to aplikacje internetowe, takie jak Fiszkoteka oraz audio-wizualne, które sprawiają, że nauka języka jest skuteczniejsza i bardziej atrakcyjna. Ponadto, oferujemy niezwykle skuteczne kursy e-learningowe i blended-learning’owe, umożliwiające dostosowanie czasu, miejsca, a także czasu trwania nauki do indywidualnych potrzeb, dzięki nauce poprzez platformę edukacyjną.

Pomiar postępów

Testujemy przyrost wiedzy studentów poprzez testy cząstkowe, semestralne i końcowe; na podstawie ich wyników definiujemy kolejne etapy rozwoju językowego. Dzięki systematycznym pomiarom, kursanci mają świadomość, czego się nauczyli, a to właśnie ich własne sukcesy są dla nich największą motywacją do kolejnych wysiłków.

Programy motywacyjne

Dbamy o to, aby nasi kursanci byli odpowiednio zachęcani do rozwijania kolejnych kompetencji językowych. Cel ten osiągamy poprzez stawianie wyzwań językowych, które są silnym bodźcem do rozwoju wiedzy i kompetencji, a także poprzez stworzenie atrakcyjnej formy zajęć, zachęcającej do rozszerzania znajomości języka.

Diagnoza kompetencyjna
ETAP 1
 • Test pisemny oraz ustny
 • Konsultacja z metodykiem
 • Diagnoza stylu uczenia się
 • Dobór odpowiedniego kursu/grupy
Nauczanie
ETAP 2
 • Komunikacja – 60% mówienia na lekcjach
 • Mierzalne cele i ich realizacja
 • Korzystanie z pomocy audio-wizualnych
 • Przyjazna atmosfera
 • Warsztaty językowe, ciekawe eventy
Kontrola przyrostu wiedzy
ETAP 3
 • Regularne raporty i opinia lektora
 • Mini testy
 • Testy śródsemestralne (pisemne i ustne)
 • Testy końcowe (pisemne i ustne)
 • Certyfikaty ukończenia kursu

Korzyści

Realny przyrost wiedzy

Osiągany dzięki dostosowaniu zajęć do kursanta i jego stylu nauki języków obcych. Proces coachingowy będzie uwzględniał przekonania, potrzeby, wartości i doświadczenia kursanta.

Skuteczność

Wyposażenie w repertuar konkretnych narzędzi, służących podnoszeniu skuteczności swojej pamięci.

Efektywność

Poprawa wizerunku wśród współpracowników i szefów. Efektywniejsze wykonywanie zadań zawodowych.

Oferta

Pakiet "Coaching językowy" obejmuje:


 • 6 sesji po 90 min. z Coachem WSC.
 • 60 jednostek 45 min. szkolenia językowego z trenerem językowym WSC.
 • Materiały szkoleniowe, materiały językowe, materiały wspomagające Coaching oraz materiały po Coachingu.
 • Dojazd Coacha i Trenera do Klienta w preferowanych lokalizacjach.

tablet

Nauka języka

business square3

Nasze kursy dla firm i instytucji to unikalne i kompleksowe rozwiązania szkoleniowe, gwarantujące szybki zwrot z inwestycji. Dzięki zindywidualizowanemu podejściu i dostosowaniu do oczekiwań i potrzeb szerokiej gamy klientów, nasze programy są "szyte na miarę", dzięki czemu efektywnie prowadzą do rozwoju umiejętności komunikacyjnych i znacznie zwiększają swobodę i pewność w porozumiewaniu się w języku obcym.

Z nami przełamiesz bariery komunikacyjne już na początku nauki. Rozwiniesz umiejętności swobodnego porozumiewania się w różnorodnych sytuacjach. Będziesz poprawnie się wypowiadał, dzięki systematycznemu używaniu w praktyce struktur gramatycznych oraz słownictwa. Zrealizujesz plany osobiste i zawodowe, dzięki podniesieniu umiejętności językowych. Zainwestuj w swoją karierę i podnieś efektywność pracy!

Ponad 35000 słuchaczy

 
 

Wyzwól potencjał

Zdefiniuj cele i wspólnie z naszymi trenerami, znajdź sposoby ich osiągnięcia.