coaching

Coaching językowy

Autorska propozycja rozwoju językowego i zawodowego.
Jej celem jest pełna aktywizacja całego potencjału kursanta w języku obcym, czyli transfer umiejętności osobistych i zawodowych z języka polskiego do języka obcego, dzięki usunięciu ograniczających przekonań i barier, oraz blokad z nimi związanych. Jest to proces, w którym centrum zainteresowania jest kursant, jego indywidualny styl uczenia się, realne potrzeby, realne mocne strony oraz realne cele.

Gwarancja sukcesu Realny przyrost wiedzy.

coach1
Podwójna opieka

Coaching językowy to jedyne na rynku szkolenie językowe, w trakcie którego kursantem opiekują się dwaj specjaliści: trener językowy – ekspert w zakresie nauczania języka, który ćwiczy symulacje sytuacji biznesowych i pomaga rozwijać strategie komunikacyjne i coach – osoba uwalniająca potencjał i usprawniająca proces uczenia się.

coach2
Tworzenie wzmacniających wzorców uczenia się

Jednym z elementów coachingu, przyczyniającym się do znacznego przyspieszenia procesu uczenia się języka obcego, jest przepracowanie przekonań, które hamują, a czasem uniemożliwiają skuteczną naukę. Dzięki wypracowaniu nowych wzorców przekonań, kursant skutecznie i bez przeszkód rozwija umiejętność swobodnego porozumiewania się językiem obcym.

coach3
Praca z celem językowym, zawodowym i osobistym

W wyniku pogłębionej analizy potrzeb, strategii komunikacyjnych i stylu uczenia się, kursant we współpracy z coachem i trenerem definiują cele oraz sposoby ich osiągnięcia. W trakcie trwania procesu coachingowego, wszystkie strony dbają o ich skuteczną realizację.

Współpracujemy tylko z wykwalifikowanymi lektorami.

Oprócz kwalifikacji w nauczaniu, nasi wykładowcy dysponują specjalistyczną wiedzą,
zdobytą podczas drugiego fakultetu bądź kariery zawodowej.

Stawiamy na komunikację

Mówisz przez ponad 60% czasu zajęć, angażując się w budowanie dialogów, wyrażanie opinii i branie udziału w dyskusjach na ciekawe tematy.

Określamy jasne cele

Na początku każdej lekcji stawiamy klarowne cele, trzymamy rękę na pulsie podczas ich realizacji, a na końcu zajęć podsumowujemy je, dzięki czemu zawsze wiesz jaki zrobiłeś postęp.

Wykorzystujemy technologie

Tworzymy unikalne programy łączące tradycję z nowoczesnością: najlepsze podręczniki z nowatorskimi aplikacjami.

 
Stosujemy technikę "storytelling"

Ćwiczymy płynność oraz poprawność mówienia poprzez aktywne włączanie kursantów w opowiadanie historii. Angażując emocje, uczysz się efektywniej.

Testujemy i mierzymy postępy

Zależy nam na tym, byś świadomie rozwijał swoją wiedzę. Cel ten osiągamy poprzez systematyczny pomiar przyrostu wiedzy. Ty obserwujesz wzrost własnych kompetencji, a my definiujemy kolejne etapy rozwoju językowego.

Dostarczamy nową wiedzę oraz element zabawy

Każde zajęcia to nowa dawka wiedzy i umiejętności – widzisz, że podnosisz swój poziom. Nasze kursy zawierają także element gry lub zabawy – atmosfera zajęć jest przyjemna, a Ty uczysz się bez stresu.

Korzyści

Realny przyrost wiedzy

Osiągany dzięki dostosowaniu zajęć do kursanta i jego stylu nauki języków obcych. Proces coachingowy będzie uwzględniał przekonania, potrzeby, wartości i doświadczenia kursanta.

Skuteczność

Wyposażenie w repertuar konkretnych narzędzi, służących podnoszeniu skuteczności swojej pamięci.

Efektywność

Poprawa wizerunku wśród współpracowników i szefów. Efektywniejsze wykonywanie zadań zawodowych.

Oferta

Pakiet "Coaching językowy" obejmuje:


  • 6 sesji po 90 min. z Coachem WSC.
  • 60 jednostek 45 min. szkolenia językowego z trenerem językowym WSC.
  • Materiały szkoleniowe, materiały językowe, materiały wspomagające Coaching oraz materiały po Coachingu.
  • Dojazd Coacha i Trenera do Klienta w preferowanych lokalizacjach.

Nauka języka

general square

Dzięki naszym kursom przełamujesz barierę komunikacyjną już na początku nauki. Budujesz dialogi, odgrywasz scenki, prowadzisz dyskusje, angażujesz się w opowiadanie historii – dzięki czemu szybko podnosisz poziom umiejętności komunikacyjnych.

Z nami rozwijasz umiejętność swobodnego porozumiewania się w różnorodnych sytuacjach zawodowych. Mówisz poprawnie dzięki systematycznemu używaniu struktur gramatycznych oraz słownictwa w praktyce. Bez trudu nawiązujesz kontakty z obcojęzycznymi partnerami biznesowymi i realizujesz swoje plany zawodowe, dzięki podniesieniu umiejętności językowych.

Ponad 35000 słuchaczy

 
 

Wykorzystaj swój potencjał

Zdefiniuj cele i wspólnie z naszymi trenerami, znajdź sposoby ich osiągnięcia.